Kanada’da lise eğitimini alabileceğin onlarca okuldan biri olan Ashbury College’ı tercih edersen, Ontario eyaletindeki Ottowa şehrini ziyaret edebilirsin.

Bir özel okul olan Ashbury College’ta lise eğitimini tamamlayarak, hem Ontario Lise Diploması’na, hem Ashbury College’ın kendi diplomasına, hem de ders tercihine göre Uluslararası Bakalorya (IB) Diploması’na sahip olabilirsin.

İlk olarak, Ontraio Lise Diploması için 18’i İngilizce, Matematik, Fen, Kanada Tarihi, Kanada Coğrafyası, Sanat, Sağlık ve Fiziksel Eğitim, İkinci Dil Olarak Fransızca, Kariyer Çalışmaları ve Yurttaşlık Bilgisi gibi zorunlu derslerinden, 12’si ise seçmeli derslerden oluşan 30 krediyi tamamlamalısın.

Ders kredilerine ek olarak 40 saatlik “Toplumsal Katılım Faaliyeti”ni(yani seni okul sonrası hayata hazırlaması için bir yardım kuruluşu, bağış derneği veya okul gibi yerlerde çalışarak, toplum hizmeti verebilirsin.) gerçekleştirmeli ve son olarak da Ontario Secondary School Literacy Test’e katılmalısın.

(Ontario Secondary School Literacy Test, Kanada’nın her eyaletinde, lise öğrencilerinin okur yazar olduklarını belirtebilmeleri için yapılan, çoktan seçmeli paragraf sorularından

oluşan bir testtir.)

Ashbury College’ın kendi özel diplomasını alabilmek içinse, lise eğitimin sırasında tüm İngilizce derslerine bu okulda katılmış olmanın yanı sıra, Sanat, Müzik ya da Drama alanında fazladan 1 kredi, Fransızca ya da farklı bir dilde fazladan 1 kredi, Fiziksel Eğitim alanında fazladan 1  kredi, 11. ve 12. sınıf Küresel Çalışmalar derslerinden(Tarih, Küresel Politika, Çevresel Sistemler ve Toplumlar, Dünya Tarihi gibi) fazladan 1 kredi almalı, 9 dönem Yardımcı Müfredat Programı aktivitesine katılmış olmalı(spor, sanat dersleri ya da okul kulüpleri gibi) ve ek 20 saat “Toplumsal Katılım Faaliyeti” gerçekleştirmiş olmalısın.

Okul bünyesinde sunulan Uluslararası Bakalorya eğitim programını tercih ederek de Ashbury  College’ın kendi diplomasını almaya hak kazanabilirsin.

(Ayrıca, fazladan 8 kredilik Fransızca dersi alarak “Ashbury İki Dil Diploması”nı da alabilirsin.)

“Uluslararası Bakalorya Diploması”nı 11. ve 12. sınıfta göreceğin eğitimle alabilir ve bu eğitimin sonunda yurt dışındaki üniversitelere daha kolay giriş yapabilirsin.

Üniversite eğitimine hazırlık niteliğinde alabileceğin dersler için  6 Uluslararası Bakalorya (IB) konu grubu içinden birer derse ek olarak, 3 zorunlu ders daha alabilirsin.

Ayrıca 12.sınıfta seçtiğin her dersin sınavına katılabilirsin.

Ders seçimini yapabileceğin gruplar içinde birinci gruptan İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı ya da Anadil dersini;

İkinci gruptan Fransızca ya da İspanyolca dersini;

Üçüncü gruptan Dünya Tarihi, Ekonomi, Küresel Politika ya da Felsefe dersini;

Dördüncü gruptan Biyoloji, Kimya, Fizik, Bilgisayar Bilimi, Çevresel Sistemler ve Toplumlar dersini;

Beşinci gruptan Matematik Çalışmaları veya Matematik dersini;

Altıncı gruptan Drama, Müzik ya da Görsel Sanatlar dersini seçebilirsin.

(Seçebileceğin her dersin Yüksek Seviye(High Level/HL) ve Standart Seviye(Standard Level/SL) dereceleri vardır. SL Fransızca ve HL Fransızca gibi…Buna göre seçtiğin derslerin 3 tanesini HL, 3 tanesini de SL olarak alabilirsin.)

Seçeceğin 6 derse ek olarak katılacağın 3 zorunlu ders, Makale Yazımı (Extended Essay); Toplum, Aktivite ve Hizmet(Community, Activity and Service (CAS)); ve Bilgi Teorisi(the Theory of Knowledge (TOK)) dersleridir.

Toplum, Aktivite ve Hizmet(Community, Activity and Service (CAS)), akademik alanın dışındaki faaliyetlerinle ilgili, hizmet projeleri, yaratıcı ya da artistik uğraşları ve atletik faaliyetleri içerir ve “Toplumsal Katılım Faaliyeti”ne benzer.

11.sınıfta alacağın Bilgi Teorisi(the Theory of Knowledge (TOK)) dersinde açık görüşlülük, risk alma, entelektüel merak ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirirken, makale okumayı ve derinlemesine araştırma yapmayı öğrenebilir, 12. sınıfta alacağın Makale Yazımı (Extended Essay) dersinde ise, öğrendiklerini kullanarak, seçtiğin bir konu üzerine 4000 kelimelik bir araştırma yazısı hazırlayabilirsin.

Normal lise eğitimin içinse 9. sınıfta 7 zorunlu derse ek olarak bir seçmeli ders alabilir; İngilizce, Fransızca, Modern Diller(Temel Fransızca, İspanyolca, Mandarin), Kanada Coğrafyası (ya da Ashbury İkidil Diploması için Fransızca olarak Kanada Coğrafyası), Fen, Matematik (ya da Ashbury İkidil Diploması için Fransızca olarak Matematik), Sanat(Drama, Sanat, Müzik) ve Fiziksel Eğitim zorunlu derslerin olurken; İşletmeye giriş, Bilgisayar Bilimine Giriş, İletişim Teknolojisi derslerinden birini de seçmeli ders olarak katılabilirsin.

(Önemli Not:Yukarıda ve daha sonrasında belirtilen dersler içinden örneğin Matematik alanında belirtilen derslerin tümünü değil, içlerinden birini seçebilirsin. İleri Fonksiyonlar, Kalkülüs ve Vektörler, Veri Yönetimi dersleri içinde sadece Fonksiyonları ya da Sanat alanında sadece Drama’yı tercih edebilirsin.)

10.sınıfta İngilizce, Fransızca, Modern Diller(Temel Fransızca, İspanyolca, Mandarin), 2.Dünya Savaşından İtibaren Kanada Tarihi(ya da Ashbury İki Dil Diploması için Fransızca olarak Kanada Tarihi), Fen, Matematik, Sanat(Müzik, Sanat ya da Drama), Fiziksel Eğitim ve yarımşar kredili olan Kariyer Çalışmaları(ya da Ashbury İki Dil Diploması için Fransızca olarak Kariyer Çalışmaları) ve Yurttaşlık Bilgisi(ya da Ashbury İki Dil Diploması için Fransızca olarak Yurttaşlık Bilgisi)derslerini zorunlu olarak alırken; İşletmeye Giriş, Finansal Muhasebeye Giriş, Bilgisayar Bilimine Giriş, Tasarım Teknolojisine Giriş seçmeli derslerini alabilirsin.

(2.Dünya Savaşından İtibaren Kanada Tarihi, Fen ve Matematik dersleri aynı zamandan IB hazırlık dersi niteliğinde verilir. 11.sınıfta ise normal dersler ve IB dersleri birbirinden tamamen ayrılır.)

11.sınıfta içlerinde mutlaka bir İngilizce ve bir Matematik dersi olmak üzere en az 7 ders alabilirsin. Eğer bu senende Fen dersi almayacaksan mutlaka Teknoloji/Bilgisayar ya da Fransızca dersi alman gerekir. Ders programını İngilizce, Modern Diller(Fransızca, İspanyolca),  Sosyal Çalışmalar (Amerikan Tarihi, 15.yüzyıldan İtibaren Dünya Tarihi, Doğanın Güçleri:Fiziksel Süreçler ve Afetler, Sosyal Değişimler -Ashbury İki Dil Diploması için Fransızca olarak-, Dünya Meseleleri:Bir Coğrafi Analiz- Ashbury İki Dil Diploması için Fransızca olarak), Fen(Biyoloji, Kimya, Fizik, Dünya ve Uzay Bilimi), Matematik(Fonksiyonlar ve Uygulamalar, Fonksiyonlar), Sanat(Görsel Sanatlar, Dramatik Sanatlar, Müzik), İşletme Çalışmaları ve Teknoloji(Finansal Muhasebeye Giriş, Birey ve Ekonomi, İşletme Liderliği, İletişim Teknolojisi, Tasarım Teknolojisi, Bilgisayar Bilimine Giriş , Bilgisayar Bilimi), Sağlıklı Aktif Yaşam Eğitimi dersleri arasından seçimini yaparak oluşturabilirsin.

11.sınıfta Uluslararası Bakalorya (IB) eğitimi almayı tercih edersen; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransızcaya Giriş, Temel Fransızca, İspanyolca, Dünya Tarihi, Küresel Politikalar/Kanada ve Dünya Politikası, Fransızca Felsefe, Bilgi Teorisi (IB Theory of Knowledge), Biyoloji, Kimya, Fizik, İleri Fonksiyonlar(SL/HL), Görsel Sanatlar, Tiyatro, Müzik, Ekonomi, Bilgisayar Bilimine Giriş , Bilgisayar Bilimi dersleri arasından seçimini yaparak, IB programını oluşturabilirsin.

12.sınıfta ise zorunlu olarak bir İngilizce dersine ek olarak üniversite hedefine yönelik  5 ya da 6 ders seçebilirsin. Bunun için Yazma Sanatı, Modern Diller (Fransızca, İspanyolca), Sosyal Çalışmalar ( 15.yüzyıldan İtibaren Dünya Tarihi, Dünya Meseleleri:Bir Coğrafi Analiz-ya da Ashbury İki Dil Diploması için Fransızca olarak Dünya Meseleleri:Bir Coğrafi Analiz- Felsefe, Toplumda Mücadele ve Değişim -ya da Ashbury İki Dil Diploması için Fransızca olarak Toplumda Mücadele ve Değişim-, Uzamsal Teknolojiler), Fen (Biyoloji, Kimya, Fizik, Dünya ve Uzay Bilimleri), Matematik (İleri Fonksiyonlar, Kalkülüs ve Vektörler, Veri Yönetimi), Sanat (Görsel Sanatlar, Dramatik Sanatlar, Müzik), İşletme Çalışmaları ve Teknoloji (İşletmede Liderlik:Yönetimin Temelleri, Güncel Ekonomik Meselelerin Analizi, Bilgisayar Programcılığı), Kas Bilimi, Sağlıklı Aktif Yaşam dersleri arasından seçimini yapabilirsin.

12.sınıfta Uluslararası Bakalorya (IB) eğitiminin devamı için İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransızcaya Giriş, Temel Fransızca, İspanyolca, Tarih, Küresel Politikalar/Kanada Hukuku ve Uluslararası Hukuk, Biyoloji(SL/HL), Kimya(SL/HL), Fizik(SL/HL), Çevresel Sistemler, Çevre ve Kaynak Yönetimi, Kalkülüs ve Vektörler(SL/HL), Matematik Çalışmaları (SL/HL), Görsel Sanatlar, Tiyatro, Müzik, Ekonomi, Bilgisayar Bilimi dersleri içinden seçimini yaparak eğitim programını oluşturabilirsin.

Kanada Ashbury College Lisesi Sana Neler Sunabilir?

Yaz döneminde de kredi alabileceğin akademik programına katılabilir; Uluslararası Bakalorya programı hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için, okul açılmadan bir hafta önce sunulan IB hazırlık programını değerlendirebilir; yardımcı müfredat aktiviteleri için Blazer Magazin, Mülakat ve Konuşma, Drama Kulübü, Kamera Kulübü, Müzik, Müzikal Tiyatro ve Set Tasarımı, Fitness ve Kondisyon, Koro, İspanyolca Kulübü, Dans Kulübü, Sanat Kulübü, Robotik, Buz Hokeyi, Ragbi … gibi 38 farklı alan içinden ilgini çekecek bir kulübe ya da spor takımına katılabilirsin…

Diğer kanada Liseleri

Yurtdışında Lise Eğitimi Alınabilecek Diğer Ülkeler

Bilmek İstediklerin