Almanya’da üniversite eğitimi almayı planlıyor ve teknoloji veya mühendislik alanlarını tercih etmek istiyorsan, aynı zamanda teknoloji alanında uzmanlaşan Dortmund Üniversitesi’ni değerlendirenbilirsin.

Matematik, Fizik, Kimya ve Kimyasal Biyoloji, Bilgisayar Bilimi, İstatistik, Biyokimyasal ve Kimyasal Mühendislik, Mekanik Mühendislik, Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri, Alan Planlaması, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği, İşletme ve Ekonomi, Eğitim, Psikoloji ve Sosyoloji, Rehabilitasyon Bilimleri, İnsani Bilimler ve Teoloji, Kültür Çalışmaları, Sanat ve Spor Bilimleri olmak üzere 16 fakültesi bulunan Dortmund Üniversitesi ile eğitimini Almanya’nın Dortmund şehrinde alabilirsin.

Materyal, Üretim Tekonolojileri ve Lojistik; Kimyasal Biyoloji, İlaç Araştırması ve Süreç Mühendisliği; Veri Analizi, Modelleme ve Simülasyon araştırma alanlarıyla Almanya’da birinci sırada yer alan okulunda çeşitli projelere katılarak, sınıfının dışında da kendini geliştirebilirsin.

Üniversite eğitimini Almanca alabilirken; Alan Planlaması, Dilbilimi, Edebi ve Kültürel Çalışmalar lisans bölümlerinde ve   Alan Planlaması, Dilbilimi, Edebi ve Kültürel Çalışmalar yüksek lisans bölümlerinde eğitimini ister Almanca,  istersen de İngilizce olarak alabilir;

Büyüyen Ekonomilerdeki Bölgelerde Alan Planlaması, Otomasyon ve Robotik, Üretim Teknolojisi yüksek lisans bölümlerinde ise derslerini İngilizce görebilirsin.

Almanya Dortmund Üniversitesi Sana Neler Sunabilir?

Okulunun sunduğu Erasmus gibi değişim programları ile farklı ülkelerde de akademik deneyim kazanabilir; yaz döneminde okulunun sunduğu Mühendislik veya Almanca ve Avrupa Çalışmaları kurslarına katılabilir, İngilizce eğitim alabileceğin bu kurslar sırasında Almanca pratik de yapabilirsin…

 • Almanca Çalışmaları
 • Alman Dilbilimi
 • Alman Edebiyatı
 • Antik Tarih
 • Arapça Çalışmaları
 • Beslenme Bilimleri
 • Bilgisayar Bilimi
 • Biyobilimler
 • Biyojeobilim
 • Biyoinformatik
 • Biyokimya/Moleküler Biyoloji
 • Biyoloji
 • Coğrafya
 • Dilbilim
 • Dişçilik
 • Doğal Bilimler Tarihi
 • Dünya Bilimleri
 • Eczacılık
 • Eğitimsel Bilim
 • Ekonomi ve İşletme Yönetimi
 • Felsefe
 • Fizik
 • Güney Doğu Avrupa Çalışmaları
 • Hint-Avrupa Çalışmaları
 • Hukuk
 • İlahiyat
 • İletişim Bilimi
 • İngiliz ve Amerikan Çalışmaları
 • İnsan Coğrafyası
 • İşletme Matematiği
 • İşletme ve Dil
 • Jeoloji
 • Kafkasya Çalışmaları
 • Kimya
 • Klasik Arkeoloji
 • Klasik Çalışmalar ve Antik Tarih
 • Konuşma Çalışmaları ve Fonetik
 • Kültürel Antropoloji/Kültürel Tarih
 • Kültürlerarası İşletme İletişimi
 • Kültür, Tarih ve Eğitimde Hristiyanlık
 • Latince Çalışmaları
 • Latin Dilleri Çalışmaları
 • Matematik
 • Materyal Bilimleri
 • Orta Çağ Latincesi ve Yeni Latince
 • Orta Doğu Dilleri ve Kültürleri
 • Politik Bilim
 • Psikoloji
 • Sanat Tarihi ve Film Çalışmaları
 • Slavca Çalışmaları
 • Sosyoloji
 • Spor Bilimleri
 • Tarih
 • Tarih Öncesi Arkeolojisi
 • Tıp
 • Uluslararası Hukuk Çalışmaları
 • Uygulamalı Bilgisayar Bilimi
 • Yabancı ve İkinci Dil Olarak Almanca
 • Yunanca Çalışmaları
 • Alman Dilbilimi
 • Alman İdealizmi ve Modern Avrupa Felsefesi
 • Antik Dünya Tarihi
 • Antik Orta Doğu
 • Arapça Çalışmaları
 • Avrupa Kapsamında Almanca Çalışmaları
 • Bilgisayar Bilimi
 • Bilgisayarlı Bilim ve Veri Bilimi
 • Biyojeobilimler
 • Biyokimya
 • Coğrafya
 • Disiplinlerarası Lehçe Çalışmaları
 • Doğal Bilimler Tarihi
 • Edebiyat, Sanat, Kültür
 • Eğitim, Kültür ve Antropoloji
 • Ekonomi
 • Evrim, Ekoloji ve Sistematik
 • Felsefe
 • Fizik
 • Fotonik
 • Güney Doğu Avrupa Çalışmaları
 • Hint-Avrupa Çalışmaları
 • İngiliz ve Amerikan Çalışmaları
 • İnsan Kaynakları Gelişimi ve İletişim Yönetimi
 • İşletme Bilgi Sistemleri
 • İşletme Matematiği
 • İşletme Yönetimi
 • Jeobilimler
 • Jeoinformatik
 • Kafkas Çalışmaları
 • Kamu İletişimi
 • Kimya (ing/alm)
 • Kimya, Enerji, Çevre
 • Kimya Materyalleri
 • Kimyasal Biyoloji
 • Klasik Arkeoloji
 • Kültürel Antropoloji/ Kültürel Tarih
 • Kültür, Tarih ve Eğitimde Hristiyanlık
 • Kuzey Amerika Çalışmaları
 • Matematik
 • Materyal Bilimleri
 • Medikal Fotonik
 • Mikrobiyoloji
 • Modern Dünyada Romen Kültürleri
 • Modern Tarih
 • Moleküler Beslenme
 • Moleküler Hayat Bilimleri
 • Moleküler Tıp
 • Mühendisler ve Doğal Bilim Adamları için İşletme Yönetimi
 • Orta Çağ Çalışmaları
 • Politik Bilim
 • Sanat Tarihi ve Film Çalışmaları
 • Slav Dilleri, Edebiyatı ve Kültürü
 • Sosyal Teori
 • Sosyoloji
 • Spor Bilimi
 • Spor Yönetimi
 • Şahsi ve Kamusal Ticaret Hukuku
 • Tarih Öncesi Arkeolojisi
 • Temel Alman Hukuku
 • Uygulamalı Etik
 • Yirminci Yüzyıl Tarihi ve Politikası
 • Yunan ve Latin Filolojisi

Diğer almanya Üniversiteleri

Diğer Ülkeler

Bilmek İstediklerin