İngiltere’de üniversite eğitimin için Exeter Üniversitesi’ni tercih edersen, İngiltere’nin güneyi Exeter’i ziyaret edebilirsin.

Streatham, St Luke’s ve Penryn, Cornwall olmak üzere üç kampüsü bulunan bu üniversitede İşletme Okulu, Mühendislik, Matematik ve Fiziksel Bilimler Koleji, Beşeri Bilimler Koleji, Hayat ve Çevresel Bilimler Koleji, Sosyal Bilimler ve Uluslararası Çalışmalar Koleji ve son olarak da Tıp ve Sağlık Koleji adındaki fakültelerden istediğini tercih edebilirsin.

Üniversite eğitimini İngiltere’de ve Exeter Üniversitesi’nde almanın avantajlarından birini de kombine derece programlarıyla yaşayabilirsin.

Bunun için Muhasebe, Eski Çağ Tarihi, Antropoloji, Arapça, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Görsel Kültür, Biyokimya, Biyolojik Bilimler, Kimya, Çince, Klasik Çalışmalar, Klasikler, Bilgisayar Bilimi, Kriminoloji, Drama, Ekonomi, İngilizce, Egzersiz ve Spor Bilimi, Film Çalışmaları, Fransızca, Almanca, Coğrafya, Grekçe, Tarih, Uluslararası İlişkiler, İtalyanca, Japonca, Latince, Liderlik, Yönetim, Matematik, Medikal Bilimler, Akdeniz Çalışmaları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları, Felsefe, Politika, Psikoloji, Portekizce, Din, Rusça, Sosyoloji, İspanyolca, Strateji ve Uluslararası Güvenlik, Sürdürülebilirlik, Teoloji…gibi lisans alanları içinden istediğin iki (hatta uygunsa üç) disiplini birleştirerek kendi lisans

eğitim programını kendin oluşturabilirsin.

Ayrıca genellikle 3 yıl süren lisans eğitimini, bir yıl iş deneyimi, bir yıl Avrupa’da eğitim ya da bir yıl yurtdışında(farklı bir kıtada) eğitim alarak 4 yıla tamamlayabilir ve akademik anlamda kendini daha fazla geliştirebilirsin.

İngiltere Exeter Üniversitesi Sana Neler Sunabilir?

Yüksek lisans bölümlerinde en az 1 yıl süresince eğitim görebilir; bu üniversiteye özel olarak “İngiliz ve Fransız Hukuku” yüksek lisans bölümünü tercih ederek, bir yıl İngiltere’de bir yıl da Fransa’da eğitim alarak çift diplomaya sahip olabilirsin…

 • Arapça
 • Arkeoloji
 • Arkeoloji ve Adli Tıp
 • Arkeoloji ve Antropoloji
 • Beşeri Bilimler
 • Beşeri Biyolojik Bilimler
 • Bilgisayar Bilimi
 • Bilgisayar Bilimi ve Matematik
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum
 • Biyokimya
 • Biyolojik ve Tıbbi Kimya
 • Coğrafya
 • Çevresel Bilim
 • Doğal Bilimler
 • Drama
 • Egzersiz ve Spor Bilimleri
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Ekonometrik
 • Ekonomi ve Finans
 • Ekonomi ve Politika
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendislik ve Bilgisayar Bilimi
 • Eski Çağ Tarihi
 • Eski Çağ Tarihi ve Arkeoloji
 • Evrimsel Biyoloji
 • Felsefe ve Politika
 • Felsefe ve Teoloji
 • Film Çalışmaları
 • Film Çalışmaları ve Modern Diller
 • Fizik
 • Fizik ve Astrofizik
 • Hayvan Davranışları
 • Hemşirelik
 • Hukuk
 • İngilizce
 • İngilizce ve Drama
 • İngilizce ve Film Çalışmaları
 • İngilizce ve Modern Diller
 • İngilizce ve Tarih
 • İnşaat Mühendisliği
 • İnşaat ve Çevre Mühendisliği
 • İşletme
 • İşletme Ekonomisi
 • İşletme ile Hukuk
 • İşletme ve Yönetim
 • Jeoloji
 • Klasik Çalışmalar
 • Klasik Çalışmalar ve Felsefe
 • Klasik Çalışmalar ve İngilizce
 • Klasik Çalışmalar ve Modern Diller
 • Klasik Çalışmalar ve Teoloji
 • Kriminoloji
 • Liberal Sanatlar
 • Maden Mühendisliği
 • Makine Mühendislği (4-5 yıl)
 • Malzeme Mühendisliği
 • Matematik Bilimleri
 • Matematik ile Muhasebe
 • Matematik ve Fizik
 • Medikal Bilimler
 • Modern Diller
 • Modern Diller ve Arapça
 • Modern Diller ve Latince
 • Muhafaza Biyolojisi
 • Muhafaza Biyolojisi ve Ekoloji
 • Muhasebe ve Finans
 • Muhasebe ve İşletme
 • Mühendislik
 • Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik
 • Mühendislik ve Yönetim
 • Nörobilim
 • Orta Doğu Çalışmaları
 • Politika
 • Politika, Felsefe ve Ekonomi
 • Politika ve Modern Diller
 • Politika ve Sosyoloji
 • Politika ve Uluslararası İlişkiler
 • Psikoloji
 • Psikoloji ile Spor ve Egzersiz Bilimleri
 • Sanat Tarihi ile Görsel Kültür ve Drama
 • Sanat Tarihi ile Görsel Kültür ve Film Çalışmaları
 • Sanat Tarihi ile Görsel Kültür ve İngilizce
 • Sanat Tarihi ile Görsel Kültür ve Klasik Çalışmalar
 • Sanat Tarihi ile Görsel Kültür ve Modern Diller
 • Sanat Tarihi ile Görsel Kültür ve Tarih
 • Sanat Tarihi ve Görsel Kültür
 • Sosyoloji ve Modern Diller
 • Tarih
 • Tarih ve Arkeoloji
 • Tarih ve Eski Çağ Tarihi
 • Tarih ve Modern Diller
 • Tarih ve Politika
 • Tarih ve Uluslararası İlişkiler
 • Teoloji ve İlahiyat
 • Tıbbi Görüntüleme
 • Tıp 5 yıl
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası İlişkiler ve Modern Diller
 • Uygulamalı Jeoloji
 • Uygulamalı Klinik Psikoloji
 • Yenilenebilir Enerji
 • Yenilenebilir Enerji Mühendisliği
 • Yönetim ve Pazarlama
 • Zooloji
 • Ada Biyoçeşitliliği ve Muhafazası
 • Antrozooloji
 • Arkeoloji
 • Avrupa Politikaları
 • Bilgisayar Bilimi
 • Bilgisayar Bilimi ve İşletme
 • Bilim Felsefesi ve Sosyolojisi
 • Bilim ve Teknoloji Çalışmaları
 • Biyoarkeoloji
 • Çatışma, Güvenlik ve Gelişim
 • Çeviri Çalışmaları
 • Çevre ve İnsan Sağlığı
 • Davranışsal Ekonomi ve Finans
 • Deneysel Arkeoloji
 • Eğitimde Dil ve Okuryazarlık
 • Eğitimde Teknoloji, Yaratıcılık ve Düşünme
 • Eğitimde Yaratıcı Sanatlar
 • Eğitim Liderliği ve Yönetimi
 • Eğitimsel Araştırma
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Ekonometri
 • Ekonomik ve Sosyal Tarih
 • Eski Çağda Felsefe, Biliim ve Tıp
 • Eski Çağda Politika ve Toplum
 • Evrimsel ve Davranışsal Ekoloji
 • Felsefe
 • Finans ve Pazarlama
 • Finans ve Yatırım
 • Finans ve Yönetim
 • Finansal Analiz ve Sermaye Yönetimi
 • Finansal Ekonomi
 • Finansal Matematik
 • Genomik Tıp
 • Gıda Çalışmaları
 • Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım
 • Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi
 • Güvenlik Çatışması ve İnsan Hakları
 • Hayvan Davranışları
 • Hukuk
 • İleri Matematik
 • İngiliz Edebiyatı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnşaat Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği ve Yönetim
 • Jeoteknik Mühendislik
 • Kamu Yönetimi
 • Keşif Jeolojisi
 • Klasikler ve Eski Çağ Tarihi
 • Klinik Eğitim
 • Kültürel Sosyoloji
 • Küresel Edebiyat ve Kültür
 • Küresel Politik Ekonomi
 • Maden Jeolojisi
 • Maden Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği ve Yönetim
 • Malzeme Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği ve Yönetim
 • Mineral İşleme
 • Muhafaza Bilimi ve Politikası
 • Muhafaza ve Biyoçeşitlilik
 • Muhasebe ve Finans
 • Muhasebe ve Vergilendirme
 • Mühendislik İşletmesi Yönetimi
 • Orta Çağ Çalışmaları
 • Orta Doğu Çalışmaları
 • Orta Doğu Politikası ve Uluslararası İlişkileri
 • Özel Eğitim İhtiyaçları
 • Para, Bankacılık ve Finans
 • Pazarlama
 • Pedşyatrik Egzersiz ve Sağlık
 • Politika
 • Politika Analitiği
 • Politik Düşünce
 • Psikolojik Araştırma Metotları
 • Roma Arkeolojisi
 • Rönesans Çalışmaları
 • Sağlık Araştırması Metotları
 • Sosyal Bilimlerde İleri Nicel Metotlar
 • Sosyal ve Organizasyonel Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Spor ve Sağlık Bilimleri
 • Su Mühendisliği
 • Su Mühendisliği ve Yönetim
 • Sürdürülebilir Gelişim
 • Tarih
 • Teoloji
 • Tıbbi Görüntüleme
 • Ticari Hukuk
 • Tiyatro Pratiği
 • Tünel Mühendisliği
 • Uluslararası Eğitim
 • Uluslararası Hukuk
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Miras Yönetimi ve Danışmanlığı
 • Uluslararası Sinema İşletmesi
 • Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Uluslararası Turizm Yönetimi
 • Uluslararası Yönetim
 • Uygulamalı Geoteknik
 • Uygulamalı Güvenlik Stratejisi
 • Uygulamalı Liderlik Pratiği
 • Uygulamalı Veri Bilimi ve İstatistik
 • Veri Bilimi
 • Veri Bilimi ve İşletme
 • Viktoryen Çalışmalar
 • Yapısal Mühendislik
 • Yapısal Mühendislik ve Yönetim
 • Yaratıcı Yazarlık
 • Yaratıcılık: Yenilik ve İşletme Stratejisi
 • Yenilenebilir Enerji Mühendisliği
 • Yönetim

Diğer ingiltere Üniversiteleri

Diğer Ülkeler

Bilmek İstediklerin