Üniversite eğitimini İngiltere’de almayı planlıyorsan, tercih edebileceğin onlarca üniversiteye bir örnek olarak, Queen Mary Üniversitesi’ni değerlendirebilirsin.

Eğitimin için Londra’yı ziyaret edebileceğin bu üniversitede Biyomedikal Mühendislik ile Yönetim, İşletme ve Hukuk, Ekonomi ve Politika, İngilizce ve Tarih, Çevresel Bilim ile İşletme Yönetimi, Almanca ve Politika, Fransızca ve Tarih, Hukuk ve Politika, Rusça ile İşletme Yönetimi… gibi 40 tan fazla birleşik dereceli lisans programı bulabilirsin.

İki farklı disiplini bir araya getiren bu eğitim şekliyle ileride yapacağın mesleği farklı bir yöne doğru geliştirebilir ve iş hayatında değerini artırabilirsin.

Ayrıca çoğu lisans programı dahilinde İngiltere’de veya yurt dışında iş deneyimi ya da yurt dışında bir/iki sömestr akademik deneyim seçeneklerinden yararlanabilirsin.

Queen Mary Üniversitesi’ne özel olarak, bu okulda tıp eğitimi almayı planlıyorsan; İngiltere’ye alternatif olarak okulunun anlaşmalı olduğu bir üniversite ile, tıp eğitimini Malta’da almayı da tercih edebilirsin.

Eğer daha önceden tıp veya dişçilik eğitimi aldıysan ya da eğitimini İngiltere Queen Mary Üniversitesi’nde tamamlamayı planlıyorsan; okulunun sunduğu 1 yıllık Biyomedikal

Mühendislik ve Klinik Materyaller, Klinik ve Moleküler Farmaloji, Deneysel Patoloji, Küresel Toplum Sağlığı, Medikal Eğitim, Nörobilim, Oral Biyoloji, Ön Hastane Tıbbı, Spor ve Egzersiz Tıbbı… gibi eğitim programlarıyla lisans derecede uzmanlık alanı ya da yan dal ekleyebilirsin.

Üniversitenin tıp eğitimi için sunduğu Malta alternatifi gibi, Paris’teki University of London Institute’da İngilizce olarak(istersen Fransızca olarak) 3 yıl Uluslararası Politika eğitimi de alabilirsin.

(Yine Uluslararası Politika bölümüne özel olarak eğitimini İngiltere’de almayı tercih edip, 3. Yılında değişim programına katılarak bir yıl okulunun anlaşmalı olduğu farklı bir ülke üniversitesinde eğitim görebilirsin.)

Okulunun anlaşmalı olduğu Fransa, Paris’teki University of London Institute’da 1 yıl Yönetim alanında yüksek lisans eğitimi de alabilirsin.

Eğer Hukuk alanında yüksek lisans eğitimi almayı planlıyorsan, okulunun Sorbonne Hukuk Okulu ile anlaşmalı olduğu çift diploma programını da değerlendirebilir; bir yıl İngiltere’de Uluslararası İşletme Hukuku eğitimi aldıktan sonra, ikinci seneni Fransa’da Fransız ve Avrupa Hukuku eğitimi alarak tamamlayabilirsin.

Hukuk alanında farklı bir yüksek lisans değişim programı olarak, Ticaret Hukuku eğitimi almayı da tercih edebilir; eğitiminin bir senesini Singapur’da geçirebileceğin bu programla, hem İngiltere, Queen Mary Üniversitesi, hem de Singapur, Singapur Yönetim Üniversitesi (SMU) diplomalarına sahip olabilirsin.

(Yine hukuk alanı için, eğer farklı bir alanda lisans mezunuysan, Queen Mary Üniversitesi’nde 2 yıl hukuk eğitimi alarak, derecene hukuğu yan dal olarak ekleyebilirsin.)

İngiltere Queen Mary Üniversitesi Sana Neler Sunabilir?

Biyolojik Bilimler, Kimya, Bilgisayar Bilimi, Mühendislik, Elektronik Mühendislik, Materyal Bilimi, Matematik Bilimleri ve Fizik alanlarında lisans eğitimi alabilmek için Bilim ve Mühendislik Foundation programına katılabilir ve bir yıl eğitim sonunda istediğin bölüme geçiş yapabilir; Biyolojik Bilimler, İşletme ve Yönetim, Kimya, Karşılaştırmalı Edebiyat, Dişçilik, Drama, Ekonomi ve Finans, Mühendislik, İngilizce, Sinema, Matematik, Tıp, Modern Diller ve Kültürler, Fizik ve Astronomi, Politika, Psikoloji… gibi birçok alanda doktora eğitimi de alabilir; eğer yeterli seviyede İngilizce bilmiyorsan,  lisans ya da yüksek lisans eğitimin öncesinde okulunun sunduğu 13, 9 ya da 5 haftalık akademik İngilizce kurslarına katılabilirsin…

 • Almanca ile İşletme Yönetimi
 • Almanca ve Dilbilim
 • Almanca ve Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Almanca ve Politika
 • Astrofizik
 • Bilgisayar Bilimi
 • Bilgisayar Bilimi ve Matematik
 • Bilgisayar Bilimi ve Yönetim
 • Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği
 • Biyokimya
 • Biyoloji
 • Biyomedikal Bilimler
 • Biyomedikal Bilimler için Biyomateryaller
 • Biyomedikal Mühendislik
 • Biyomedikal Mühendislik ile Yönetim
 • Coğrafya
 • Coğrafya ile İşletme Yönetimi
 • Çevrsel Bilim
 • Çevresel Bilim ile İşletme Yönetimi
 • Dijital ve Teknolojik Çözümler(Bilgi Teknolojileri Danışmanı)
 • Dijital ve Teknolojik Çözümler(İşletme Analisti)
 • Dijital ve Teknolojik Çözümler(Veri Analisti)
 • Dijital ve Teknolojik Çözümler(Yazılım Mühendisi)
 • Dilbilim
 • Dişçilik
 • Dişçilik Materyalleri
 • Diş Sağlığı
 • Drama
 • Dünya Tarihi
 • Ekonomi
 • Ekonomi, Finans ve Yönetim
 • Ekonomi, İstatistik ve Matematik
 • Ekonomi ve Finans
 • Ekonomi ve Politika
 • Ekonomi eve Uluslararası Finans
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği ve Telekomünikasyon
 • Entelektüel Tarih
 • Farmakoloji ve Yenilikçi Tedaviler
 • Farmasötikal Kimya
 • Film Çalışmaları
 • Film Çalışmaları ve Almanca
 • Film Çalışmaları ve Drama
 • Film Çalışmaları ve Fransızca
 • Film Çalışmaları ve Hispanik Çalışmalar
 • Film Çalışmaları ve Rusça
 • Finansal Matematik
 • Fizik
 • Fizik ile Astrofizik
 • Fizik ile Molekül Fiziği
 • Fizik ile Yönetim
 • Fransızca ile İşletme Yönetimi
 • Fransızca ve Dilbilim
 • Fransızca ve Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Fransızca ve Politika
 • Fransızca ve Tarih
 • Genetik
 • Hispanik Çalışmalar ile İşletme Yönetimi
 • Hispanik Çalışmalar ve Dilbilim
 • Hispanik Çalışmalar ve Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Hispanik Çalışmalar ve Politika
 • Hukuk
 • Hukuk ile İşletme
 • Hukuk ile Tarih
 • Hukuk ve Politika
 • İngilizce
 • İngilizce ve Avrupa Hukuku
 • İngilizce ve Drama
 • İngilizce ve Film Çalışmaları
 • İngilizce ve Fransız Hukuku
 • İngilizce ve Tarih
 • İngilizce ve Yaratıcı Yazarlık
 • İngiliz Dili
 • İngiliz Dili ve Dilbilim
 • İngiliz Edebiyatı ve Dilbilim
 • İnsan Coğrafyası
 • İşletme için Yazılım Mühendisliği
 • İşletme ile Hukuk
 • İşletme Yönetimi
 • İşletme Yönetimi(Sosyal Değişim)
 • Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Karşılaştırmalı Edebiyat ve Dilbilim
 • Karşılaştırmalı Edebiyat ve Film Çalışmaları
 • Kimya
 • Kimya Mühendisliği
 • Kültürel Tarih
 • Küresel Hukuk
 • Küresel Sağlık
 • Makine Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği ile Yönetim
 • Matematik ile Aktüeryal Bilim
 • Matematik ile Finans ve Muhasebe
 • Matematik ile İstatistik
 • Matematik ile Yönetim
 • Matematik, İstatistik ve Finansal Ekonomi
 • Matematik ve İstatistik
 • Materyal Bilimi ve Mühendislik
 • Materyal Bilimi ve Mühendislik ile Yönetim
 • Materyal ve Tasarım
 • Modern Diller
 • Modern ve Çağdaş Tarih
 • Muhasebe ve Finans
 • Nörobilim
 • Orta Çağ Tarihi
 • Pazarlama ve Yönetim
 • Politika
 • Politika ile İşletme Yönetimi
 • Politika ve Uluslararası İlişkiler
 • Psikoloji
 • Robotik Mühendisliği
 • Rusça ile İşletme Yönetimi
 • Rusça ve Dilbilim
 • Rusça ve Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Rusça ve Politika
 • Ses ve Müzik Programlama
 • Soyut Matematik
 • Sürdürülebilir Enerji Mühendisliği
 • Tarih
 • Tarih ve Almanca
 • Tarih ve Film Çalışmaları
 • Tarih ve Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Tarih ve Politika
 • Tasarım, Yenilik ve Yaratıcı Mühendislik
 • Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Hukuku
 • Teorik Fizik
 • Tıbbi Genetik
 • Tıp
 • Tiyatro ve Performans
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Politika(Paris)
 • Uluslararası Politika ve Fransızca (Paris)
 • Uzay Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği ile Yönetim
 • Yaratıcı Programlama
 • Zooloji
 • Akıl Sağlığı:Akıl Sağlığı Bakımında Kültürel ve Küresel Perspektifler
 • Anglo Alman Kültürel İlişkileri
 • Astrofizik
 • Avrupa Hukuku
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finans Hukuku
 • Bilgisayar Destekli Mühendislik
 • Biyoinformatik
 • Biyomateryaller
 • Biyomedikal Mühendislik
 • Büyük Veri Bilimi
 • Coğrafya
 • Davranışsal Finans
 • Dilbilim
 • Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Ekonometri
 • Enerji ve Doğal Kaynak Hukuku
 • Film Çalışmaları
 • Finans
 • Finans ve Ekonometri
 • Gelişim ve Küresel Sağlık
 • Genomik Tıp
 • Göç, Kültür ve Küresel Sağlık
 • Göçmenlik Hukuku
 • İleri Elektronik ve Elektrik Mühendisliği
 • İleri Robotik
 • İleri Uzay Mühendisliği
 • İngilizce Öğretimi için Uygulamalı Dilbilim
 • İngiliz Edebiyatı:Çağdaş Yazım
 • İngiliz Edebiyatı:Modern Çağda Yazmak
 • İngiliz Edebiyatı:Onsekizinci Edebiyatı ve Romantizm
 • İngiliz Edebiyatı:Viktoryen Edebiyatı
 • İşletme Analitiği
 • Kanser, Moleküler Patoloji, Genomik
 • Kanser ve Klinik Onkoloji
 • Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Karşılaştırmalı ve Uluslararası Anlaşmazlık Çözümü
 • Klinik Endokrinoloji
 • Klinik Mikrobiyoloji
 • Küresel Sağlık Sistemleri Teorisi ve Politikası
 • Muhasebe ve Finans
 • Muhasebe ve Yönetim
 • Politik Düşünce Tarihi ve Entelektüel Tarih
 • Sanat, İşletme ve Hukuk
 • Sindirimbilim
 • Şehirler ve Kültürler
 • Ticari ve Kurumsal Hukuk
 • Uluslararası Ekonomi Hukuku
 • Uluslararası Finanasal Yönetim
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletme Hukuku
 • Uzay Yapıları ve Materyalleri
 • Veri Analitiği
 • Yapay Zeka

Yaratıcı Sanatlar ve Akıl Sağlığı

Diğer ingiltere Üniversiteleri

Diğer Ülkeler

Bilmek İstediklerin